DUSZPASTERZE

Proboszcz parafii:
ks. dr Krzysztof Michalczak

Wikariusz parafii:
ks. mgr Karol Świergosz

Proboszczami naszej parafii byli:

 • ks. prałat Jan Krajewski prepozyt Kolegiaty Średzkiej 1945-1967
 • ks. Zygmunt Jóźwiak 1967-1972
 • ks. Jerzy Mizerski 1972-1980
 • ks. Wojciech Raczkowski 1980-2002 (+2013)
 • ks. Janusz Małuszek 2002-2014

Wikariuszami naszej parafii byli:

 • ks. Andrzej Dolski (1979-1982)
 • ks. Adam Sikora (1982-1984)
 • ks. Paweł Wygralak (1984-1986)
 • ks. Jacek Zimniak (1986-1988)
 • ks. Wojciech Kryza (1988-1991)
 • ks. Grzegorz Szymański (1991-1993)
 • ks. Piotr Skoczylas (1993-1994)
 • ks. Damian Bryl (1994-1996) – obecny biskup pomocniczy
 • ks. Sławomir Krzeszewski (1996-1998)
 • ks. Piotr Przydrożny (1998-2000)
 • ks. Artur Biegański (2000-2002)
 • ks. Jacek Toś (2002-2003)
 • ks. Adam Maćkowiak (2003-2005)
 • śp. ks. Rafał Goroński (2005-2006)
 • ks. Waldemar Dymek (2006)
 • ks. Wojciech Waszkiel (2006-2008)
 • ks. Karol Wachowiak (2008-2010)
 • ks. Krystian Sammler (2010-2012)
 • ks. Jarosław Żurawski (2012-2014)
 • ks. Marcin Nowak (2014-2018)