BIERZMOWANIE

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się w 3-letnim cyklu. Młodzież podzielona jest na grupy i spotyka się w wyznaczonych terminach.

Odpowiedzialni za poszczególne roczniki:

  • pierwszy rok – ks. Proboszcz
  • drugi rok – Katechetki
  • trzeci rok – ks. Wikariusz

⇒ GRUPA NA FACEBOOKU ⇐