GRUPY DUSZPASTERSKIE DZIECI I MŁODZIEŻY

Ministranci

Polskie słowo„ministrant” pochodzi od łacińskiego „ministrare”, które oznacza „służyć”.Ministrant służy przede wszystkim Panu Bogu swoim czasem i umiejętnościami w czasie liturgii i nabożeństw.

Pierwszego ministranta można spotkać już na kartach biblijnych i choć nie miał komży, nie dzwonił dzwonkami, ani nawet nie znamy jego imienia, to z całego serca usłużył Jezusowi, oddając Mu pięć chlebów i dwie ryby, którymi On nakarmił wielotysięczne tłumy słuchaczy.

Jednak zadania ministranta nie kończą się wyłącznie w kościele, gdyż swoim życiem i zaangażowaniem w codzienność ma świadczyć o wierze i robić to z prawdziwą radością. Stąd wspólne wyjścia sportowe, zawody, turnieje, by nie tylko formować ducha, ale i ciało.

Ministrantem może zostać każdy chłopiec, młodzieniec i mężczyzna, który nie boi się poddać formacji i pomagać kapłanowi w sprawowaniu, a zgromadzonym w przeżywaniu Liturgii.

Spotkania formacyjne dla ministrantów i aspirantów odbywają się w soboty (oprócz pierwszej soboty miesiąca) o godzinie 10:00, a dla lektorów w piątki po wieczornej Mszy Świętej.

Pogadanki dla dzieci przedszkolnych

Grupa przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym, której celem jest poznawanie Boga przez radość wspólnego spotkania, pogadanki na tematy religijne, wspólny śpiew,modlitwę i zabawę. Dzięki temu dziecko może doświadczyć na różnych płaszczyznach Bożej obecności.S

Pogadanki dla dzieci przedszkolnych odbywają się w przedszkolu „Stokrotka” w czwartki o 10:00 (trzylatki) i 10:30 (czterolatki). Mogą w tych spotkaniach uczestniczyć dzieci niechodzące do tego przedszkola.

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Maryjnej

Swoimi źródłami Stowarzyszenie sięga nocy z 18 na 19 lipca 1830 roku, kiedy to Matka Boża w objawieniu danym siostrze Katarzynie Laboure w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu wyraziła pragnienie, by takie stowarzyszenie powstało.

Jego celem jest pogłębienie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny i szerzenie Jej kultu, wychowanie członków w wierze i w życiu modlitwy (w tym nauka modlitwy własnymi słowami),budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego w służbie ubogim oraz dobre przygotowanie do współpracy w innych dziełach duszpasterskich parafii.

Jedną z cech charakterystycznych członków Stowarzyszenia, oprócz naśladowania cnót Maryi,jest noszenie i rozpowszechnianie Cudownego Medalika.

Wspólnota włącza się w nabożeństwa różańcowe, bal Wszystkich Świętych, nabożeństwa Drogi Krzyżowej czy sypanie kwiatów w czasie procesji z Najświętszym Sakramentem.

Spotkania grupy odbywają się w soboty o godzinie 10:00.

Duszpasterstwo Młodzieży

Wszystkich ludzi młodych, chcących na serio przeżywać swoją wiarę, lepiej ją rozumieć i pogłębiać – zapraszamy na spotkania duszpasterstwa młodzieży, które odbywają się w piątki w godzinach 19:30 – 21:00 w salce parafialnej.

W pierwsze piątki miesiąca okazja do spowiedzi od godziny 19:00. O 19:30 Msza Święta i okazja do adoracji Pana Jezusa

W drugie i czwarte piątki miesiąca spotkanie formacyjne w duchu Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych w salce parafialnej o 19:30, a po niej małe co nieco.

W trzecie piątki miesiąca spotkania integracyjne: mądre filmy, wspólne wyjścia itp. 🙂