PŁOMYCZKI


Chórek dziecięcy „Płomyczki” zaprasza wszystkie dzieci!

Chórek to nie tylko śpiewanie, ale także ćwiczenie swojej kreatywności przez zabawę. Dzięki chórkowi dzieci uczą się współpracy w grupie oraz pokonują nieśmiałość przez wystąpienia dla większej publiczności. To świetna lekcja autoprezentacji, która zaowocuje pokonaniem tremy i strachu np. podczas udzielania odpowiedzi ustnej przy tablicy w szkole. Przez chórek dziecko pogłębia relacje społeczne z innymi dziećmi,a to wszystko przy przyjemnej atmosferze stworzonej przez opiekunki chórku.

Spotkania w soboty o godzinie 11!