MINISTRANCI


Określenie ministrant pochodzi z języka łacińskiego /ministrare/i oznacza – służyć. Ministrantem zostaje zazwyczaj osoba młoda po odpowiednio przygotowanej formacji, zarówno liturgicznej jak i ludzkiej, wspólnotowo kierowanej przez opiekuna grupy lub przez animatora.

Trudno tak naprawdę określić kto był pierwszym ministrantem i jakie pełnił funkcje . Mówi się, że początków można szukać w Biblii, gdzie mowa jest o chłopcu, który przed cudownym rozmnożeniem chleba przyniósł pięć chlebów i dwie ryby, aby Chrystus mógł uczynić cud.

Kto zatem może zostać ministrantem? Nie ma jakichś szczególnie określonych warunków. Jedynym wymaganiem jest, aby kandydat chciał szczerze służyć Chrystusowi, modlił się regularnie i dobrze się zachowywał a poprzez swoją postawę na Mszy świętej i w życiu codziennym zaświadczał o swojej wierze .

Służba ministrancka to powołanie przy ołtarzu Chrystusa. Nie każdy jest do tej służby wezwany i nie każdy to wezwanie przyjmuje. Na co dzień ministrant powinien postępować według reguł, które zostały nazwane „Zasadami Ministranta”. Ministranckie pozdrowienie „Króluj Nam Chryste” wyraża pragnienie i dbałość o czystość swojej duszy, żeby Jezus królował w niej „zawsze i wszędzie”.

Do głównych zadań ministranta należą:

 • Pomoc w ubraniu celebransa w szaty liturgiczne,
 • Przynoszenie chleba, wina, naczyń liturgicznych do ołtarza wobec ludu wiernych
 • Bycie przykładem w postawach, gestach i słowach
 • Dawanie znaku dzwonkami

Patronami ministrantów są:

 • Św. Stanisław Kostka
 • Św. Jan Berchmans
 • Św. Alojzy Gonzaga
 • Św. Tarsycjusz
 • Św. Dominik Savio

Zbiórki dla ministrantów to ważne spotkanie formacyjne. Odbywają się wg harmonogramu:

 • zamiast zbiórki w I-sobotę miesiąca wszyscy ministranci spotykają się na Mszach I-piątkowych
 • II, III i IV sobota miesiąca:
  • godz. 10:30 – lektorzy
  • godz. 11:00 – aspiranci, kandydaci i ministranci (szkoła podstawowa)

-> MINISTRANCI NSJ NA FACEBOOKU <-

-> MINISTRANCI DEKANATU ŚREDZKIEGO <-