KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej, ul. 17. września 8, 63-000 Środa Wlkp., reprezentowana przez Proboszcza – ks. Krzysztofa Michalczaka dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego

Inspektorem Ochrony Danych w Archidiecezji Poznańskiej jest Tomasz Cyranek, tel. 61 851 28 00.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby).

Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.